c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Uredbi koju je Vlada donijela dok nije zasjedao

19.02.2021 07:15 ZAGREB, 18. veljače 2021. (Hina) - Hrvatski sabor danas će raspravljati o uredbi koja ima snagu zakona, a koju je Vlada donijela dok Sabor nije zasjedao, glasovat će o raspravljenim zakonima i time zaključiti ovotjedni rad.
Uredbom o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koju je Vlada donijela temeljem zakonske ovlasti, za šest se mjeseci produžuje rok koncesionarima za podnošenje zahtjeva Ministarstvu zdravstva za preoblikovanje koncesije u privatnu ordinaciju. Takve je zahtjeve Ministarstvu dostavilo oko tri tisuće koncesionara, dok ih još oko dvije tisuće to nije učinilo.

Nadalje, za dvije se godine produžuje rok važenja rješenja o odobrenju rada na temelju zakupa za ljekarne, specijalističke ordinacije i dentalne laboratorije u zakupu. Naime, 174 subjekta još uvijek obavlja djelatnost temeljem zakupa. Zahtjeve za preoblikovanje podnijeli su u zakonskom roku, ali oni nisu mogli biti riješeni jer, na razini lokalne jedinice ili zdravstvene ustanove u okviru koje rade, ne mogu pribaviti dokumentaciju potrebnu za završetak preoblikovanja. U pojedinim se slučajevima, primjerice u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji, vode i sudski sporovi vezani uz postupak preoblikovanja ljekarni u zakupu.

Sabor bi danas trebao izmijeniti Zakon o hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojim se uspostavlja 13, umjesto 11 postojećih razina cjelovitih kvalifikacija, čime se kvalifikacije stečene završetkom stručnih studija stavljaju na različite razine u odnosu na one koje se steknu završetkom sveučilišnih studija. Zakon se mijenja na tragu odluke Ustavnog suda o ukidanju njegovih odredbi koje su izjednačavale sveučilišne i stručne studije. Sud je tu odluku donio na temelju ustavne tužbe Sveučilišta u Zagrebu te pravnih fakulteta koji drže da studenti stručnih i sveučilišnih studija ne trebaju biti na istoj razini kvalifikacija. U drugo će čitanje poslati nekoliko zakona, prihvatiti više izvješća te odlučiti o nekoliko imenovanja.