c S
Dnevne novosti

Sabor danas o zaštiti i uzgoju sive pčele te o poljoprivredi

04.03.2021 07:10 ZAGREB, 3. ožujka 2021. (Hina) - Hrvatski će sabor u četvrtak nastaviti rad raspravom o prijedlogu izmjena Zakona o uzgoju domaćih životinja kojim se definiraju uvjeti uzgoja i zaštite izvorne sive pčele te Zakona o poljoprivredi kojim se omogućava provedba mjera i ciljeva poljoprivredne politike.
Osnovni cilj izmjena Zakona o uzgoju domaćih životinja je osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju vođenje Registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda. Predložene izmjene regulirat će uvjete uzgoja i zaštite sive pčele kako bi se zaštitila i očuvala genetika sive pčele na području Republike Hrvatske. Priznato uzgojno udruženje za koje se predlaže da vodi Registar uzgajivača matica pravovremeno će ažurirati podatke u Registru budući da je priznato za provedbu uzgojnog programa i definiranje uvjeta za upis uzgajivača u Registar. Osigurat će se pravna osnova za provedbu operativnog dijela poslova pašnog reda, stoji u obrazloženju zakonskog prijedloga.

Predloženim izmjenama Zakona o poljoprivredi poboljšava se trenutno stanje za provedbu ciljeva i mjera poljoprivredne politike, a ujedno se unaprjeđuje konzistentnost trenutnog pravnog okvira kojim se u najširem smislu uređuje područje poljoprivrede i poljoprivredne politike. Predloženi zakon vezan je uz ostvarivanje načela opće sigurnosti hrane i očuvanja prirodnih poljoprivrednih resursa uz unaprjeđenje i povećavanje konkurentnosti te jačanje društvene, socijalne, gospodarske i ekološke uloge poljoprivrede, a sve u okviru dodatnog administrativnog rasterećenja poljoprivrednika. Prijedlogom zakona, u konačnici, omogućava se jasnije i ujednačenije postupanje nadležnih tijela i transparentan način postupanja te bolji i učinkovitiji sustav, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga. Sjednica počinje u 9,30 sati.