c S
Dnevne novosti

VLADA: Osniva se Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika

30.04.2021 07:20 ZAGREB, 29. travnja 2021. (Hina) - Vlada je na sjednici u četvrtak donijela odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika te pokrenula postupak izrade Strategije demografske revitalizacije Hrvatske do 2031. godine.
"Socijalna sigurnost i briga za naše socijalno ugrožene sugrađane jedan je od primarnih ciljeva djelovanja ove Vlade. To je područje u kojemu u nadolazećem razdoblju predviđamo značajna ulaganja, što iz državnog proračuna, što EU sredstava u iznosu većem od 5,5 milijardi kuna", istaknuo je resorni ministar Josip Aladrović.

Istovremeno, radi dodatnog iskoraka u kvaliteti i učinkovitosti socijalnih politika, ovom odlukom po prvi puta se osniva Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika kao savjetodavno i stručno tijelo Vlade, dodao je. "Ono će u konačnici doprinijeti razvoju ukupnih socijalnih politika Vlade kroz prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja od čega će najveću korist imati naši građani", rekao je Aladrović. Članove Vijeća imenuje Vlada na prijedlog Ministarstva. Činit će ga i predstavnici tijela državne uprave, strukovnih komora, akademske zajednice, organizacija civilnog društva i drugih organizacija koje svojim stručnim znanjima, radom i iskustvom mogu pridonijeti razvoju socijalne politike u Hrvatskoj, naveo je ministar.

Osobita zadaća Vijeća je praćenje i unaprjeđenje sustava socijalne zaštite. Tako će pratiti primjene međunarodnih ugovora i postojećih propisa koji se odnose na područje sustava socijalne zaštite, a na tom području pratit će i potrebe, kao i standarde socijalnih usluga i drugih pitanja te će predlagati programe mjera i razvoja. Također će pratiti rad u području socijalnog planiranja i razvojnog usmjerenja u sustavu socijalne zaštite.Vijeće će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom mjesečno. Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi, zamjenici članova, tajnik i pomoćnik tajnika Vijeća za rad u Vijeću ne primaju naknadu, a rad Vijeća bit će transparentan i javan. Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva rada. 

Pitanje demografske revitalizacije je ključno nacionalno pitanje

Na sjednici je donesena i odluka kojom se pokreće postupak izrade Strategije demografske revitalizacije RH do 2031. godine. Vlada je zadužila Središnji državni ured za demografiju i mlade da izradi tu strategiju te će imenovati i stručnu radnu skupnu. "Pitanje demografske revitalizacije je ključno nacionalno pitanje opstanka i razvoja Hrvatske", istaknula je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić. Tako je demografska revitalizacija jedno od prioritetnih područja u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030., u okviru kojeg su predložene smjernice budućeg razvoja demografske revitalizacije, odnosno prioriteti javne politike koja će pridonijeti rješavanju negativnog demografskog trenda.

Cilj strategije je izraditi okvir za rješavanje pitanja demografske revitalizacije kroz područja intervencije, a to su materijalne i nematerijalne potpore, stambeno zbrinjavanje, porezne olakšice, javno zdravstvo, sustav ranog i predškolskog te osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, tržište rada i mobilnost stanovništva, navela je Josić. Ovom odlukom usklađuje se sam dokument sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kao i s krovnim strateškim dokumentom Nacionalnom razvojnom strategijom.