c S
Dnevne novosti

Udruga Franak: Sud EU-a odlučivat će samo o predmetu zagrebačkog građanskog suda

07.07.2021 07:40 FRANAK
ZAGREB, 6. srpnja 2021. (Hina) - Udruga Franak izvijestila je u utorak da Sud EU-a neće odlučivati o valjanosti konverzije po predmetu Vrhovnog suda, već samo o pitanjima zagrebačkog Općinskog građanskog suda kojemu moraju odgovoriti imaju li potrošači nakon konverzije kredita u francima pravo na obeštećenje.

Sud EU-a objavio je na svojim internetskim stranicama da je hrvatski predmet C-474/20 skinut s dnevnog reda 18. lipnja 2021., jer je to od njega zatražio Vrhovni sud RH. "U tom predmetu je Vrhovni sud ponavljao gotovo identično pitanje kakvo je već postavljeno u notornom oglednom postupku i kojim se ne bi ponovno ništa riješilo po pitanju prava potrošača na obeštećenje nakon provedene konverzije", priopćila je Udruga Franak.

Budući da je Sud EU-a maknuo s dnevnog reda predmet Vrhovnoga suda sada su na stolu ostala samo pitanja Općinskog građanskog suda u Zagrebu koja se vode na Sudu EU pod oznakom C-567/20. Iz Udruge Franak poručuju da će oko 20.000 potrošača s konvertiranim kreditima koji su već tužili banke vjerojatno imati prekid postupka sve dok Sud EU-a ne odluči o tom predmetu, dok bi oko 35.000 potrošača koji još nisu tužili banke trebalo pričekati odluku Suda EU-a. Potrošači s nekonvertiranim CHF kreditima bilo da jesu otplaćeni ili se još uvijek otplaćuju u CHF valuti nemaju razloga za čekanje i mogu odmah tužiti banke na temelju kolektivne presude, kažu u udruzi. Napominju da će odluka po predmetu C-567/20 biti obvezujuća za sve hrvatske sudove pa više nitko neće imati nikakve pravne lijekove da se protivi rješenjima koja utvrdi Sud EU.

Udruga Franak čestitala je sucima Vrhovnog suda što su "prepoznali koliko je predmet C-474/20 bio loš" i što su shvatili kako su pitanja koja je na Sud EU-a uputila sutkinja Jesenka Jurić Šojat s Općinskog građanskog suda u Zagrebu prava i meritorna pitanja na koja će Sud EU dati prave odgovore koji se tiču potrošača s konvertiranim kreditima na temelju tzv. Zakona o konverziji. Potrošačima s konvertiranim kreditima poručili su da se moraju još strpjeti dok Sud EU-a ne donese svoju odluku, a Vrhovnom sudu da ne odugovlači odluku o ništetnosti ugovora s valutnom klauzulom CHF na koju čekaju već tri godine.