c S
Dnevne novosti

Sabor danas o Prijedlogu zakona o naseljima

17.09.2021 07:30 GRAD
ZAGREB, 16. rujna 2021. (Hina) - Saboru će u petak raspraviti Prijedlog zakona o naseljima kojim se odluke predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave o granicama područja naselja i određivanju imena naselja, ulica i trgova donose na temelju i u skladu s podacima iz registra prostornih jedinica.

Novim zakonom bi se trebala postići horizontalna usklađenost zakonodavstva, unaprijediti i uskladiti način određivanja granica područja naselja, određivanja imena naselja, ulica i trgova, označavanje naselja, ulica i trgova te obilježavanja zgrada kućnim brojevima, smatra Vlada koja je i predlagatelj zakona.

U obrazloženju se navodi kako je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina propisano da poslove standardizacije geografskih imena obavljaju javnopravna tijela sukladno preporukama povjerenstva za standardizaciju geografskih imena kojeg imenuje i razrješava rješenjem Vlada. Stoga se u tom smislu novim Zakonom o naseljima propisuje donošenje odluka o imenima naselja, ulica odnosno trgova u skladu s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade za standardizaciju geografskih imena.

Vezano za određivanje kućnih brojeva, aktualnim Zakonom o naseljima, nadležnost za određivanje kućnih brojeva zgradama propisana je na drugačiji način, nego li je propisana Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te stoga postoji potreba usklađenja navedenih zakonskih propisa na način da propisuje da rješenja o kućnom broju određuje mjesno nadležni katastarski ured.

Također propisuje se kako se pločom s imenom naseljenog mjesta, u smislu toga zakona, smatra ploča koja je prometni znak "naziv naseljenog mjesta"  te se ujedno jasnije propisuju obveznici pribavljanja i postavljanja ploča s imenima naselja, odnosno ploča s imenima ulica i trgova.

Vezano za usklađenje sa propisima kojima se uređuje lokalna i područna samouprava prijedlogom zakona se usklađuje s propisanim nazivima i nadležnošću tijela jedinica lokalne samouprave kao i s odredbama o nadzoru zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Vezano uz nadzor nad obilježavanjem zgrada kućnim brojevima propisuje se da ga provode komunalni redari u skladu s propisom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, stoji, među ostalim, u obrazloženju.