c S
Dnevne novosti

Prijedlog izmjena Zakona o trgovačkim društvima u javnoj raspravi

21.10.2021 07:36 ZAGREB, 20. listopada 2021. (Hina) - Ministarstvo pravosuđa i uprave uputilo je u srijedu u javno savjetovanje prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trgovačkim društvima s  ciljem daljnjeg iskoraka u digitalizaciji postupka upisa trgovačkih društava u sudski registar, i to kroz omogućavanje obavljanja svih doregistracija trgovačkih društava te osnivanje i doregistracije podružnica na daljinu.

Zakon o trgovačkim društvima na snazi je od 1995. godine, a izmjenama i dopunama tog zakona u 2019. u hrvatski pravni sustav uveden je pravni institut osnivanja društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika.

Tada nije dokinut uobičajeni način osnivanja društva pred javnim bilježnikom, nego je omogućeno da se, alternativno, društvo može osnovati bez sudjelovanja javnog bilježnika i pravnih savjetnika putem internetskih stranica sustava sudskog registra, uz korištenje autentifikacijskog sustava i uz korištenje propisanih obrazaca, navodi se u obrazloženju.

Sada se predlaže daljnji iskorak u digitalizaciji postupka upisa trgovačkih društava u sudski registar i to tako da se omogući da se sve potrebne doregistracije (upisi novih podataka i promjene podataka i dokumenata u sudski registar) trgovačkih društava te osnivanje i doregistracija podružnica mogu obaviti na daljinu.Kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječilo prijevarno ponašanje ili druge vrste zlouporabe, važno je da nadležna tijela mogu provjeriti je li osobi koja se imenuje direktorom zabranjeno obavljanje te dužnosti, pa se predlaže da Ministarstvo ustroji i vodi evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave.

Ujedno, ukinula bi se obveza sklapanja ugovora o prijenosu poslovnog udjela u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik, a propisuje se da je prijenos poslovnog udjela dopušten ugovorom na kojem je ovjeren potpis ili je potpisan naprednim elektroničkim potpisom.

Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a troškovi koji će nastati osigurani su kroz sredstva koja su potrebna za provođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, koji se donosi istovremeno s ovim Zakonom, navodi se u obrazloženju.