c S
Dnevne novosti

Novi prijedlog Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - zviždača

16.12.2021 07:15 ZAGREB, 15. prosinca 2021. (Hina) - Preciznije uređivanje područja primjene zakona, u skladu s EU direktivom na području na kojem se utječe na financijske interese Unije te unutarnje tržište i tržišno natjecanje, predlaže Vlada novim Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti - tzv. zviždača.

Zakonski prijedlog Vlada je u srijedu sa sjednice uputila u saborsku proceduru, a njime je taksativno navedena pravna stečevina EU vezano uz koju se štiti zviždača ako prijavi nepravilnosti kod njene primjene. Odnosi se to na sektorske propise EU (javnu nabavu, financijske usluge, sprječavanje pranja novca, sigurnost prometa, zaštitu okoliša, javno zdravlje, zaštitu potrošača), zaštitu financijskih interesa EU te zaštitu unutarnjeg tržišta EU.

Zakonom je propisana i zaštita zviždača koji prijavljuju nepravilnosti u primjeni nacionalnih propisa ako se takvim kršenjem ugrožava javni interes, naveo je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Zakonom se zadržava i struktura kanala za prijavljivanje nepravilnosti koja obuhvaća unutarnje prijavljivanje (unutar samog poslodavca putem povjerljive osobe), vanjsko prijavljivanje (pučki pravobranitelj) te javno razotkrivanje nepravilnosti.

Zviždači će imati pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete...

"Prijavitelji nepravilnosti imat će pravo na sudsku zaštitu, naknadu štete te zaštitu identiteta i povjerljivosti. Pravo na zaštitu ostvaruju i osobe koje nepravilnosti izravno prijavljuju institucijama, tijelima i agencijama EU", istaknuo je Malenica.

Novina ju zakonskom prijedlogu je i mogućnost izricanja prekršajnih sankcija za pokretanje zlonamjernih postupaka protiv prijavitelja nepravilnosti ili povezanih osoba. Predviđeno je i da povjerljiva osoba i njen zamjenik, te bilo koja druga osoba koja sudjeluje u postupku, prekršajno odgovaraju za kršenje obveza zaštite identiteta i povjerljivosti.

Centralizirana banka podataka 'stranih' osoba kazneno osuđenih u EU

Vlada je u Sabor uputila i izmjene i dopune Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (ZOPKER) kojima se, kroz implementaciju EU propisa, predlaže uspostavljanje centralizirane baza podataka o identitetu osoba koje su osuđene zbog kaznenog djela u državi članici EU, a državljani su trećih zemalja ili osobe bez državljanstva. Ta će baza podataka obuhvaćati i biometrijske podatke (otisci prstiju, eventualno i prikaz lica) kako bi se osigurala brza i sigurna identifikacija osobe.

Dodatno se uređuje i pitanje regulacije ovlaštenika na podatke iz kaznene evidencije, a bitnim ministar Malenica ističe i da se nadležnim tijelima iz područja socijalne politike osigurava pravo na korištenje podataka iz kaznene evidencije u postupcima vezanima uz zaštitu prava i interesa djeteta.

"Izmjenama će se osigurati i kvalitetnija pravosudna suradnja nadležnih tijela  EU i povećati zaštita prava i interesa djeteta te poboljšati pravna zaštita u građanskim predmetima iz obiteljskog prava", dodao je.

Javnobilježničke isprave u elektroničkom obliku

Radi potrebe uvođenja javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku i sastavljanja takvih isprava na daljinu - u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o sudskom registru prema kojima su javni bilježnici utvrđeni kao ovlašteni sastavljači isprava za osnivanje i doregistraciju društva.

Vlada je u proceduru uputila i izmjene i dopune Zakona o javnom bilježništvu. Uz dodatnu digitalizaciju postupaka kod javnih bilježnika i i značajno olakšavanje postupka osnivanja i doregistracije trgovačkih društva, izmjenama se nastoji osigurati i dostupnost javnobilježničkih usluga u mjestima u kojima nije utvrđeno sjedište javnog bilježnika kroz određivanje obavljanja uredovnih dana po službenoj dužnosti, naveo je ministar.