c S
Dnevne novosti

DZNAP objavio natječaj za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj

12.01.2022 07:15 ZAGREB, 11. siječnja 2022. (Hina) - Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) objavilo je prvi put od osnutka sto tisuća kuna vrijedan poziv za prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj. 
Autorima projekata na raspolaganju je ukupno sto tisuća kuna, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od tri do 20 tisuća kuna. Na poziv koji je raspisan 10. siječnja i traje do kraja godine mogu se javiti članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom s projektima kojima se promiču i štite novinarska autorska prava, a visina potpore ovisit će o veličini i zahtjevnosti projekta. Društvo je i dosad iz fondova za poticanje autorstva i protiv piratstva i krivotvorenja financiralo članove koji su prijavljivali projekte za promicanje i zaštitu autorstva, no sada je način prijave i odobravanja maksimalno profesionaliziralo na način da je proceduralno sličan prijavi na EU projekte, pojasnila je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

Takav pristup, istaknula je, doprinosi transparentnosti dodjele novca ali i zahvaljujući detaljnom hodogramu opisanom u natječajnoj dokumentaciji olakšava novinarima i fotoreporterima da vide uklapaju li se ideje za njihove projekte u zakonske normative. Wiesner ističe da su da u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, godišnje u tu svrhu DZNAP može izdvojiti najviše deset posto svojih prihoda od naknada prikupljenih od prava reproduciranja i distribucije autorskih djela te dodatnih tri posto za zaštitu od piratstva i krivotvorenja autorskih djela. Maksimalni proračun natječaja limitiran je na 100.000 kuna, no ako se pojavi projekt iznimne vrijednosti za čiju realizaciju će biti potrebno više novca, postoji mogućnost da Predsjedništvo DZNAP-a odobri dodatna sredstva za tu namjenu. Osim zaštite i promicanja novinarskih autorskih prava, projekti se mogu odnositi i na druga područja koja se bave poticanjem novinarske kreativnosti i unapređivanjem društvenog i materijalnog položaja novinara u Hrvatskoj.