c S
Dnevne novosti

Sabor danas o suvremenom sustavu zemljišne administracije

04.02.2022 07:25 ZAGREB, 3. veljače 2022. (Hina) - Hrvatski sabor danas će raspraviti dva Vladina zakonska prijedloga, a uobičajenog glasovanja neće biti.

Jedan od prijedloga su izmjene Zakona o državnoj izmjeri i katastru kojima će se, navodi predlagatelj, rasteretiti gospodarstvo te osigurati suvremen i učinkovit sustav zemljišne administracije.

Njima se, naime, ukida naplata većine stvarnih troškova uporabe podataka za izdavanje izvadaka, prijepisa, potvrda i preslika podataka dokumentacije državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada te za određena postupanja po zahtjevu stranaka.

Detaljnije se propisuju radnje u postupku izrade te pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata. Izmjenama se predlaže da se obavijesti i pozivi strankama u postupku katastarske izmjere objavljuju u javnim glasilima i/ili na oglasnoj ploči Državne geodetske uprave te se strankama ujedno dostavlja i pismena informacija o objavljenom pozivu.

Pokazalo se, naime, kako dostava samo pismenim putem nije učinkovita te da 'pošiljku' često nije moguće adresirati stvarnom nositelju prava ili na ispravnu adresu za primanje pismena.

Sabor će raspraviti i zakonski prijedlog o potvrđivanju ugovora između vlada Hrvatske i Cipra o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka.