c S
Dnevne novosti

Predložene izmjene Zakona o javnoj nabavi s ciljem skraćivanja postupaka žalbi

25.03.2022 07:30 LAPTOP
ZAGREB, 24. ožujka 2022. (Hina) - Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poslalo je u četvrtak u javnu raspravu prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi s ciljem rješavanja problema dugotrajnih žalbenih postupaka pri javnim nabavama koji često usporavaju realizaciju raznih investicijskih projekata.

Kako se navodi u obrazloženju nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, postojeći propis, koji je na snazi od početka 2017. godine, usklađuje se s odgovarajućim EU direktivama, a u obzir su uzete i preporuke Državne komisije za kontolu postupaka javne nabave, vezane uz izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave.

Kao novina predlaže se uvesti e-žalbu kao obvezan odnosno isključivi način izjavljivanja žalbe kako bi se skratilo vrijeme provedbe žalbenog postupka. Sada, naime, izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave elektroničkim sredstvima komunikacije podrazumijeva e-žalbu kao mogućnost za žalitelja, ali ne kao obvezu. Nadalje, radi sprječavanja mogućnosti da se izjavljivanjem žalbe na dokumentaciju o nabavi zaustavi postupak javne nabave bez stvarne namjere za ostvarivanjem pravne zaštite, predlaže se omogućiti naručiteljima da postupak nabave ne zaustavljaju, odnosno da javno otvaranje ponuda ne odgađaju u slučaju kada izjavljena žalba nije dopuštena ili je očito nepravodobna.

Naime, prema postojećem Zakonu, pravodobnom žalbom na dokumentaciju o nabavi zaustavlja se postupak javne nabave, ali on se zaustavlja i u slučaju nepravodobnih i nedopuštenih žalbi, sve dok Državna komisija ne odluči o žalbi. Naručitelji javne nabave, pak, obvezni su po završetku žalbenog postupka produžiti rok za dostavu ponuda, čime se omogućava žaliteljima koji nemaju za cilj ostvariti pravnu zaštitu, da izjavljivanjem žalbi izvan zakonom propisanih rokova (nepravodobnih žalbi) zaustave postupak nabave i dovedu do produljenja roka za dostavu ponuda i na taj način odugovlače postupke javne nabave. 

Kako ističu iz Ministarstva, to predstavlja osobit problem u postupcima javne nabave koji su financirani iz EU fondova zbog potrebe poštivanja rokova koji su određeni za povlačenje predmetnih sredstava. Praksa Državne komisije pokazuje učestale žalbene predmete pojedinih žalitelja, koji vješto koristeći važeće zakonske odredbe, izjavljuju žalbe bez žalbenih navoda, prisiljavajući Državnu komisiju da traži uređenje žalbe u tom dijelu. Na taj način produljuje se žalbeni postupak, a time i sam postupak javne nabave.

Također, recentna praksa je pokazala da pojedini gospodarski subjekti žalbe ne ulažu s ciljem da ostvare pravnu zaštitu od nezakonitog postupanja naručitelja, već iskorištavaju naprijed važeće zakonske odredbe kao i niske žalbene naknade kako bi zaustavili postupak javne nabave i odgodili otvaranje ponuda, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga.

Ministarstvo predlaže i izmjenu koja će osigurati da se žalba koja ne sadržava žalbene navode, odnosno opis nepravilnosti i obrazloženje, može odbaciti kao neuredna, bez pozivanja žalitelja na uređenje žalbe u tom dijelu. Također, predlaže urediti iznose žalbenih naknada na način da se postigne ravnoteža između procijenjene vrijednosti nabave i prava na pristup žalbi. Javna rasprava traje do 23. travnja.