c S
Dnevne novosti

HNB za kampanju o uvođenju eura izdvaja 27 milijuna kuna

27.04.2022 07:10 ZAGREB, 26. travnja 2022. (Hina) - Hrvatska narodna banka uskoro kreće u kampanju za zamjenu kune u euro, koja će biti vrlo opsežna i bogata brojnim sadržajima, kako i priliči jednom tako važnom događaju kao što je ulazak Hrvatske u eurozonu 1. siječnja 2023. piše u utorak Večernji list.

Kako bi se podigla javna svijest o uvođenju eura, u Narodnoj banci pripremili su natječaj za usluge kreiranja i provođenja informativne nacionalne kampanje u cilju provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, procijenjene vrijednosti od 27 milijuna kuna.

Kampanja će biti podijeljena u više grupa pa je tako za izradu promidžbene kampanje previđen budžet od 6,8 milijuna kuna dok je za strategiju oglašavanja u medijima te planiranje i zakup medijskog prostora procijenjena vrijednost 14,5 milijuna kuna.

Za usluge vođenja odnosa s javnostima i organizacije javnih događanja predviđen je iznos od 1,55 milijuna kuna, a za organizaciju i vođenje pozivnog centra 800.000 kuna. Za organizaciju i provođenje istraživanja javnog mnijenja planira se izdvojiti 400.000 kuna, a za realizaciju putujuće izložbe Euro na kotačima 2,95 milijuna kuna.

Kao glavni ciljevi ove informativne kampanje u pripremljenoj natječajnoj dokumentaciji navodi se i upoznavanje građana sa svim prednostima uvođenja eura i njihovo informiranje o datumu uvođenja eura i fiksnom tečaju konverzije…

Kampanja ima za cilj i informiranje građana o kretanju potrošačkih cijena za odabranu skupinu robe i usluga te slanje poruke da euro neće dovesti do rasta cijena koji bi narušio životni standard. Građane će se informirati i o tome kako će ih Vlada RH zaštititi od neopravdanog rasta cijena, a jedan od ciljeva je i da se doprinese rastu podrške građana euru.

U kampanji će se posebna pozornost posvetiti upravo podizanju svijesti o mjerama za zaštitu potrošača, s obzirom na rezultate ispitivanja javnog mnijenja prema kojima je znatan postotak građana izrazio zabrinutost da bi uvođenje eura moglo dovesti do zamjetnog povećanja razine cijena.

Kako se navodi u dokumentaciji, kampanjom se želi smanjiti osjećaj nesigurnosti građana, odnosno osjećaj da će "biti prevareni" u procesu zamjene kune za euro. Naglasit će se stoga da uvođenje eura kao nacionalne valute dovodi do bržeg, povoljnijeg i sigurnijeg poslovanja, većih investicija, a time i do gospodarskog rasta i povećanja životnog standarda.

Kampanjom se građane želi uvjeriti i da je euro naš novac koji nam daje nam snagu, stabilnost i potencijal za povećanje životnog standarda i opće dobrobiti društva, piše novinar Večernjeg lista Josip Bohutinski.