c S
Dnevne novosti

Sabor o ubrzanju sudskih postupaka, odbori saslušavaju buduće ministre

28.04.2022 07:10 ZAGREB, 27. travnja 2022. (Hina) - Dok će njegovi odbori saslušavati troje kandidata za nove članove Vlade, Hrvatski sabor danas će raspraviti zakonske prijedloge koji bi trebali ubrzati kaznene i parnične postupke te povećati učinkovitost domaćeg pravosuđa.

Pred zastupnicima će se, naime, naći Vladini prijedlozi izmjena i dopuna zakona o kaznenom i o parničnom postupku čiji je cilj modernizirati, pojednostaviti i ubrzati sudske postupke.

Izmjenama Zakona o parničnom postupku uvode se precizni rokovi za završetak postupka - tri godine za prvostupanjske, godinu za drugostupanjske (žalbene) postupke. Kod sporova male vrijednosti propisuje se rok od godinu dana u prvom stupnju i šest mjeseci za žalbeni postupak. Uvodi se i rok za održavanje pripremnog ročišta - ubuduće bi se ono moralo održati u roku od tri mjeseca, a glavna rasprava najkasnije u roku od šest mjeseci.

Važna novina je uvođenje plana upravljanja postupkom.  Sud će, naime, na prvom ročištu definirati hodogram aktivnosti u postupku s utvrđenim i spornim činjenicama i pravnim pitanjima. Uvodi se tonsko snimanje ročišta, zapisnici će se voditi samo o najbitnijim radnjama poduzetim na ročištu što bi trebalo skratiti trajanje samog ročišta.

Tonsko snimanje rasprava predviđaju i izmjene Zakona o kaznenom postupku, s tim da prijepis rasprave neće biti obvezan, već će o tome odlučivati predsjednik vijeća kad za to postoje opravdani razlozi. Uvodi se elektronska komunikacija što će skratiti vrijeme i troškove postupka, a sudionicima olakšati komunikaciju sa sudom. Proširuje se i mogućnost uporabe audio-vizualnog linka odnosno mogućnost održavanja rasprave na daljinu.

Nadležni saborski odbori u danas će, već od 8,30 sati, saslušavati kandidate za nove članove Vlade: Anju Šimpragu, Davora Filipovića i Marina Piletića kojima bi Hrvatski sabor povjerenje trebao iskazati u petak.