c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nova odluka o nedopuštenosti - Roić Erceg protiv Hrvatske

06.06.2022 07:30

ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava donio je odluku u predmetu Roić Erceg protiv Hrvatske kojom je odbacio kao nedopušten prigovor podnositeljice da joj je je povrijeđeno pravo na pošteno suđenje (pravo na jednakost stranaka u upravnom postupku).

Dana 2. lipnja 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je odluku u predmetu Roić Erceg protiv Hrvatske, koju je donio 3. svibnja 2022., kojom je odbacio zahtjev podnositeljice, smatrajući da podnositeljica nije pretrpjela značajnu štetu u postupku kojem prigovara.

Podnositeljica je bila zaposlena kao zapisničarka na Općinskom sudu u Supetru te je 2011. godine raspoređena na radno mjesto upraviteljice sudske pisarnice Upravnog suda u Splitu. Međutim, u naknadnoj kontroli zakonitosti utvrđeno je da podnositeljica nije imala Pravilnikom propisane uvjete za radno mjesto upraviteljice. Stoga je raspoređena na radno mjesto upisničarke na istom Upravnom sudu.

Podnositeljica je pred Europskim sudom prigovarala povredi prava na jednakost stranaka, tvrdeći da joj domaća tijela nisu omogućila uvid u Pravilnik temeljem kojeg je prvo raspoređena na višu, a zatim na nižu poziciju.

Razmatrajući taj prigovor Europski sud je primijetio da su sva domaća tijela uključena u postupak u svojim odlukama navela relevantne odredbe Pravilnika te su ih dosljedno tumačila. Stoga su te odredbe bile poznate podnositeljici. Također je primijetio da je spor nastao isključivo u vezi pravne interpretacije tih odredbi. Sud je također primijetio da je podnositeljica pred domaćim tijelima imala mogućnost iznijeti tvrdnje vezane uz relevantne odredbe Pravilnika, dakle, mogla je učinkovito utjecati na odluku kojom je raspoređena na niže radno mjesto.

Europski sud je stoga ocijenio da podnositeljica nije pretrpjela značajnu štetu u postupku kojem prigovara te je odbacio njezin zahtjev kao nedopušten. 

Odluka je konačna.