c S
Dnevne novosti

Austrija izgubila spor zbog diskriminacije stranih radnika

17.06.2022 07:30 sud EU
BRUXELLES, 16. lipnja 2022. (Hina) - Sud EU-a u cijelosti je u četvrtak prihvatio tužbu Europske komisije protiv Austrije zbog smanjenja dječjeg doplatka i obiteljskih poreznih olakšica za djecu radnika iz drugih država članica koja ne žive u Austriji nego u svojoj matičnoj državi.

Austrija od 1. siječnja 2019. za radnike čija djeca stalno borave u drugoj državi članici primjenjuje prilagodbu paušalnog iznosa obiteljskih davanja kao i iznosa različitih poreznih povlastica, ovisno o općoj razini cijena u dotičnoj državi članici.

Komisija je podnijela tužbu protiv Austrije jer smatra da je tu riječ o diskriminaciji radnika migranata u odnosu na austrijske državljane, što je protivno pravu EU-a.

Tužbu Komisije podržalo je više država članica: Češka, Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i i Nadzorno tijelo EFTA-e, dok su Danska i Norveška intervenirale u potporu Austriji.

Sud je svojom presudom utvrdio  da predmetni obiteljski doplatci i porezni odbitak za uzdržavano dijete čine obiteljska davanja, koja potpadaju pod Uredbu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i koja ne podliježu nikakvom smanjenju ili izmjeni zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove obitelji borave u državi članici različitoj od one koja ih dodjeljuje. 

“Prilagodba iznosâ obiteljskih doplataka i različitih poreznih povlastica koje dodjeljuje Austrija u korist radnika, ovisno o razini cijena u državi boravišta njihove djece, protivna je pravu Unije. Taj mehanizam čini neopravdanu neizravnu diskriminaciju na temelju državljanstva radnika migranata”, navodi Sud.

Sporni mehanizam prilagodbe, s obzirom na to da se primjenjuje samo u slučaju boravka djeteta izvan austrijskog državnog područja, uglavnom pogađa radnike migrante zato što postoji veća mogućnost da njihova djeca borave u drugoj državi članici. Budući da velika većina radnika migranata na koje utječe taj mehanizam potječe iz država članica u kojima je razina troškova života niža od one u Austriji, oni primaju obiteljska davanja kao i socijalne i porezne povlastice u manjem iznosu od onih koji se dodjeljuju austrijskim radnicima. Sud je utvrdio da mehanizam prilagodbe čini neizravnu diskriminaciju na temelju državljanstva koja, u svakom slučaju, nije opravdana.

“U tom pogledu Sud ističe da radnici migranti sudjeluju na isti način kao i nacionalni radnici u određivanju i financiranju iznosa doprinosa na kojima se temelje predmetni obiteljski doplatci i porezne povlastice a da se pritom ne uzima u obzir mjesto boravišta njihove djece”, ističe Sud, dodajući da je sporni austrijski zakon protivan I Uredbi  o slobodi kretanja radnika u Uniji.