c S
Dnevne novosti

ESLJP: Nove presude - Arambašin protiv Hrvatske i Hegediš protiv Hrvatske

27.06.2022 07:30 ECHR
Europski sud za ljudska prava je u presudama Arambašin protiv Hrvatske i Hegediš protiv Hrvatske utvrdio da je podnositeljima, vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci zbog hrvatskog zakonodavstva povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva.

Dana 23. lipnja 2022. Europski sud za ljudska prava (dalje: Europski sud) objavio je dvije presude u kojima je utvrdio povrede prava na mirno uživanje vlasništva (čl. 1. Protokola br. 1 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda) podnositeljima, vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci.

Podnositelji su pred hrvatskim sudovima pokrenuli građanske postupke tražeći iseljenje zaštićenih najmoprimaca iz njihovih stanova u Splitu (podnositelji Arambašin) i u Zagrebu (podnositeljica Hegediš). Hrvatski sudovi odbili su njihove tužbe za iseljenje zaštićenih najmoprimaca.

Europski sud ponovio je da povreda Konvencije proizlazi iz samog hrvatskog zakonodavstva, kao što je to već utvrdio u više presuda u odnosu na Hrvatsku (Statileo, Skelin-Hrvoj, Đuričić), pa podnositelji nisu mogli učinkovito pobijati visinu zaštićene najamnine pred hrvatskim sudovima ili vratiti u posjed svoje stanove.

Zamijetio je da su hrvatski sudovi recentno razvili praksu da vlasnici stanova mogu tražiti isplatu razlike između visine tržišne i zaštićene najamnine u građanskim postupcima pred hrvatskim sudovima. Međutim, nova sudska praksa ustalila se tek nakon što su podnositelji podnijeli zahtjev Europskom sudu, pa im nije koristila.

Stoga je podnositeljima Arambašin, koji su tražili naknadu materijalne štete, Europski sud zajednički dosudio 106. 200, 00 EUR na ime razlike između zaštićene i odgovarajuće najamnine, kao i naknadu nematerijalne štete i troškova postupka u iznosu od 13.340,00 EUR.

Podnositeljici Hegediš dosudio je naknadu za nematerijalnu štetu u iznosu od 5.000,00 EUR.

Obje presudu su konačne.