c S
Dnevne novosti

MINTS: Strategija razvoja održivog turizma u javnoj raspravi

25.07.2022 07:20 ZAGREB, 22. srpnja 2022. (Hina) - Od 21. srpnja do 20. kolovoza 2022. godine u javnom savjetovanju nalazi se Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, priopćilo je u petak Ministarstvo turizma i sporta.

U priopćenju se navodi da je započeo proces e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine i Strateške procjene utjecaja na okoliš. Strategija je akt strateškog planiranja hrvatskog turizma za razdoblje do 2030. godine, a usklađena je s Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine i temeljnim dokumentima i politikama Europske unije i Hrvatske, uključujući Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Strategija je izrađena u suradnji s predstavnicima ključnih dionika hrvatskog turizma, ministarstava i drugih relevantnih institucija, a svojim je stavovima dao doprinos velik broj dionika u okviru tematskih radionica, sastanaka i intervjua, navodi se u priopćenju. Strategija sadrži viziju razvoja održivog turizma u Hrvatskoj, razvojne potrebe i potencijale koje treba ostvariti te strateške ciljeve koji su definirani sukladno stavovima ključnih dionika uz uvažavanje globalnih trendova. Na temelju Strategije izrađuje se Nacionalni plan razvoja održivog turizma od 2021. do 2027. godine koji će sadržavati detaljniju razradu konkretnih mjera, a bit će usvojen paralelno sa Strategijom.

„Ovom Strategijom definiramo razvoj održivog i odgovornog turizma kao i njegovu zelenu i digitalnu tranziciju kroz četiri strateška cilja - cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam, turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu, konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam. Ciljevi su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu”, poručila je ministrica Nikolina Brnjac. Dodala je da Strategija uzima u obzir sve izvore financiranja koji su Hrvatskoj kao članici EU-a na raspolaganju, kao i sredstva iz posebnih fondova kojima se potiče turizam u Hrvatskoj. „Svaki strateški cilj je povezan s izvorima financiranja i razvojnim potrebama, kao i potencijalima koji su temelj razvoja turizma u ovom desetljeću“, poručila je Brnjac te pozvala sve zainteresirane da se svojim komentarima uključe u javno savjetovanje.

Strategijom razvoja održivog turizma do 2030. godine definirana je vizija: „Poštujući prirodno i kulturno nasljeđe i jedinstveni identitet svih regija stvorit ćemo održiv cjelogodišnji turizam poželjan za investicije, rad i život, koji doprinosi skladnom gospodarskom razvoju Hrvatske”. Vizijom se, navodi se u priopćenju, želi naglasiti kako razvoj održivog turizma u Hrvatskoj ima za cilj unaprijediti kvalitetu života i rada lokalnog stanovništva i gospodarski i društveni napredak društva u cjelini te kako je potrebno očuvati ključna obilježja Hrvatske kao turističke destinacije, njezinu autentičnost koju odražavaju gostoljubivi, otvoreni i srdačni ljudi, raznolikost njenih regija te bogatu prirodnu i kulturnu baštinu.