c S
Dnevne novosti

Hanfa: Pravilnik o obavještavanju klijenata financijskih institucija o uvođenju eura

01.08.2022 07:20 ZAGREB, 29. srpnja 2022. (Hina) - Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u petak je odobrilo izdavanje prospekta Professio Energiji za uvrštenje 1,6 milijuna redovnih dionica na burzu te donijelo Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura.

Regulatorna agencija je društvu Professio Enerija, nakon dokapitalizacije koju je izglasala skupština društva, izdala odobrenje jedinstvenog pojednostavljenog prospekta zbog uvrštenja 1,6 milijuna novih redovnih dionica na uređenom tržištu, ukupnog nominalnog iznosa 160,4 milijuna kuna. Uz to, navodi se u priopćenju, društvu Eurizon Asset Management Croatia za upravljanje investicijskim fondovima odobreno je osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom Eurizon HR Target 2027 II fond.

Ujedno, odobrena je i iznimka za ulaganje do 100 posto neto imovine fonda u prenosive vrijednosne papire te instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Hrvatska ili Republika Italija. 

Kako je priopćeno iz Hanfe, na današnjoj sjednici Upravno vijeće te agencije donijelo je i Pravilnik o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute RH. Pravilnikom su za mirovinska, investicijska, leasing i faktoring društva, osiguravajuća društva i tržišta kapitala, odnosno za trećinu ukupnog financijskog sektora, propisane obveze obavještavanja klijenata prije i nakon uvođenja eura kao službene valute.  

Prva, opća obavijest, objavit će se na internetskim stranicama društava i u tiskanim javnim glasilima najkasnije tri mjeseca prije uvođenja eura, a sadržavat će informaciju o tome što će se za klijente i korisnike financijskih usluga promijeniti uvođenjem eura, a što će ostati isto, pri čemu se vodi računa da se pruže informacije relevantne za određenju financijsku uslugu,, propisano je pravilnikom. 

Ta informacija mora biti kontinuirano dostupna na internetskim stranicama društva, a dopušteno je da u ime društva u tiskanim glasilima objavi udruženje, grupa poduzetnika ili grupacija, navodi se u priopćenju. Druga, individualna obavijest slat će se svakom klijentu koji ima imovinu ili dugovanje prema pružatelju usluga u kunama (npr. vrijednosne papire, portfelj, nedospjele rate za premiju osiguranja i sl.), a što će se nakon uvođenja eura preračunati u euro. Obavijest je pružatelj usluge dužan poslati na način na koji i inače komunicira s klijentom/korisnikom (ne nužno u papirnatom obliku).

Naposljetku, svi članovi obveznih mirovinskih fondova će stanje na svom osobnom mirovinskom računu preračunato u eure dobiti od strane REGOS-a, putem korisničkog pretinca u sustavu e-Građani, navodi se u priopćenju Hanfe.