c S
Dnevne novosti

Raspisan natječaj za glavnog ravnatelja ili ravnateljicu policije

08.08.2022 07:10 ZAGREB, 4. kolovoza 2022. (Hina) - Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) raspisalo je u četvrtak natječaj za novog ravnatelja ili ravnateljicu policije, čelnu policijsku dužnost koju Vlada RH imenuje na mandat od pet godina.

Za tu dužnost mogu se prijaviti osobe sa završenim preddiplomski i diplomski sveučilišnim studijem, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem, specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničkog područja i područja biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti, objavio je MUP na svojoj internetskoj stranici.

Kandidati moraju imati i najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg policijskog službenika, položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski savjetnik. Među dodatnim uvjetima u natječaju se traži i osobna dostojnost za obavljanje policijske službe, posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost i temeljna sigurnosna provjera, a budući ravnatelj ili ravnateljica policije ne smiju biti članovi političke stranke.

Javni natječaj provest će Komisija za provedbu javnog natječaj koju imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija će utvrditi popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te ih pozivati na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu koji će provesti ministar unutarnjih poslova ili osoba koju on ovlasti.

Na temelju rezultata provedenog razgovora ministar će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata/kinju za imenovanje, na vrijeme od pet godina, objavio je MUP.

Aktualnog glavnog ravnatelja policije Nikolu Milinu vlada je na tu dužnost imenovala 24. kolovoza 2017. na prijedlog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, nakon provedenog postupka javnog natječaja.