c S
Izbor dana

Strani državljani

15.06.2011 07:30 Strani državljani imaju pravo na naknadu za oduzetu imovinu pod uvjetima iz Zakona, ako pravo na naknadu nije uređeno međudržavnim sporazumom.