c S
Izbor dana

Anatocizam

17.06.2011 07:30 Zakonom o obveznim odnosima nije zabranjen anatocizam zateznih kamata u odnosu na dospjele, a neisplaćene ugovorene kamate.