c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu (zastupanju)

02.08.2011 07:30 Ukoliko je tužiteljica (punomoćnica) otkazala ugovor o nalogu, time da ista nije bez svoje krivnje samo djelomično obavila nalog budući ga je ona otkazala, tada nema pravo na ugovorenu naknadu jer se ima smatrati da se nisu ostvarile pretpostavke za isplatu naknade jer zastupanje u ugovorenom predmetu nije do kraja obavljeno.