c S
Izbor dana

Multilateralni prijeboj

16.08.2011 07:30 Multilateralni prijeboj nastaje na temelju očitovanja volje svih sudionika tog prijeboja, a proveden je tek danom obračuna kojeg provede banka. Premda taj prijeboj nastaje voljom svih stranaka koje u njemu sudjeluju, za raskid sporazuma o multilateralnom prijeboju dovoljno je da ga, prije provedenog obračuna od strane banke, raskine samo jedna stranka.