c S
Izbor dana

Tužba za ispravak pogrešnog upisa

30.08.2011 07:30 Neistinit ili nevaljan upis u zemljišnu knjigu ne može se ispravljati tužbom radi pogrešnog upisa već nezadovoljna stranka takvo rješenje o upisu za kojeg tvrdi da je nevaljano ili neistinito može pobijati bilo pravnim lijekovima (žalbom), ili brisovnom tužbom.