c S
Izbor dana

Usmeni ugovor o darovanju

20.09.2011 07:30 Sklapanjem usmenog ugovora o darovanju bez obzira na pravnu valjanost istoga, ne stječe se pravo vlasništva budući se pravo vlasništva temeljem pravnog posla stječe upisom prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.