c S
Izbor dana

Presuđena stvar

26.09.2011 07:30 Smatra se da se radi o pravomoćno presuđenoj stvari ukoliko je o istovjetnom tužbenom zahtjevu između istih stranaka ranije donesena pravomoćna sudska odluka, zbog čega će sud odbaciti tužbu ukoliko se kasniji tužbeni zahtjev odnosi na predaju stvari u posjed protiv istog tuženika i radi se o istovrsnim vlasničkim tužbama, a o kojima je ranije pravomoćno odlučeno.