c S
Izbor dana

Promjena predmeta ovrhe

10.10.2011 07:30 Sud nije ovlašten odbaciti žalbu zbog toga što je podnesena iz razloga zbog kojih se ne može podnijeti. Prvostupanjski sud u okviru svojih remonstrativnih ovlasti mora ispitati osnovanost te žalbe te spis, ako ocijeni da žalba nije osnovana, dostaviti drugostupanjskom sudu. Drugostupanjski sud također mora ispitati osnovanost te žalbe pazeći po službenoj dužnosti na razloge iz članka 365. stavak 2. Zakona o parničnom postupku.