c S
Izbor dana

Ovršni postupak – ukidanje prethodne mjere

20.10.2011 07:30 Okolnost što su se Novelom Ovršnog zakona iz 2003. godine izmijenile pretpostavke za određivanjem prethodne mjere prema kojima predlagatelj osiguranja mora (osim u slučajevima iz članka 285. stavak 1. Ovršnog zakona) dokazivati vjerojatnost postojanja objektivne opasnosti da bi se bez predloženog osiguranja onemogućilo ili znatno otežalo ostvarenje njegove tražbine, nema nikakvog utjecaja na ukidanje prethodne mjere određenje rješenjem o osiguranju donesenim prije stupanja na snagu te Novele Ovršnog zakona.