c S
Izbor dana

Naknada štete

03.01.2012 07:30 Tužitelj nema pravo na naknadu štete ukoliko se zaključak suda temelji na nepostojanju uzročno posljedične veze između izvedenih radova na objektu tuženika i postojećih oštećenja na objektu tužitelja, a koji zaključak se temelji na nalazu vještaka koji je stručnjak za područje geomorfoloških pojava.