c S
Izbor dana

Revizija

05.03.2012 07:30 Ukoliko javni put predstavlja javno dobro, tada je isključeno stjecanje posjeda i posjedovna zaštita na istom.