c S
Izbor dana

Izvanredno preispitivanje pravomoćne presude

27.03.2012 07:30 Postojanje povreda kaznenog zakona iz čl. 368. toč. 1. do 4. Zakona o kaznenom postupku prosuđuje se prema činjeničnom stanju koje je utvrđeno izrekom presude, time da se zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude ne može podnijeti zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.