c S
Izbor dana

Parnični trošak

05.07.2012 07:30 Ovrhovoditelj nema pravo na trošak u vidu nagrade i naknade troškova javnog bilježnika bez obzira što od javnog bilježnika nije ovlašten zatražiti postupanje po zahtjevu sve dok nije podmirio javnobilježničku nagradu i troškove, ukoliko u spis nije priložio obračun odnosno drugi dokaz o plaćanju istih.