c S
Izbor dana

Raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora

03.09.2012 07:30 Ugovori o zakupu poslovnih prostora sklopljeni prije stupanja na snagu Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora u kojima su predmet zakupa nekretnine nad kojima Republika Hrvatska, općine, gradovi, županije i Grad Zagreb imaju pravo raspolaganja i korištenja morali su se uskladiti s odredbama tog Zakona u roku od dvije godine nakon stupanja na snagu Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora.