c S
Izbor dana

Ugovor o najmu poslovnih prostorija

26.11.2012 07:30 Na uslugu najma poslovnih prostorija plaća se porez na dodanu vrijednost samo ako se radi o poduzetniku koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, zbog čega u slučaju da je odvjetnica zakupodavac, ona je dužna plaćati pripadajući porez na dodanu vrijednost, bez obzira je li najamninu primala u gotovini, na žiro račun ili na štednu knjižicu.