c S
Izbor dana

Obračunavanje kamata na iznos komunalnog doprinosa

07.12.2012 07:30 Odredbom članka 22. stavka 5. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama propisano je da se rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.