c S
Izbor dana

Utvrđenje ništavosti ugovora

09.01.2013 07:30 Tužitelj ne može tužbenim zahtjevom s osnovom tražiti „proglašenje“ poništenja „i/ili“ ništavosti nekog ugovora, iz razloga što se ništavost ugovora utvrđuje, a pobojni ugovor se konstitutivnom odlukom poništava, time da se ne može s osnovom tražiti niti da se ništavni ugovor poništi ili da se utvrdi da je isti ugovor poništen i ništav.