c S
Izbor dana

Prisilna naplata poreza

29.01.2013 07:30 U postupku prisilne naplate poreza ne rješava se pitanje poreznih olakšica i pitanje oslobađanja od plaćanja poreza jer je to predmet posebnog postupka.