c S
Izbor dana

Osnivanje zdravstvene ustanove

11.02.2013 07:30 Obzirom da zakonom nije predviđena mogućnost osnivanja zdravstvene ustanove za fizikalnu terapiju i medicinsku rehabilitaciju, ta se djelatnost ne može obavljati u okviru takve zdravstvene ustanove već na drugi način.