c S
Izbor dana

Arondacija nekretnina

15.02.2013 07:30 Rješenjem o arondaciji stječe se pravo vlasništva nekretnine na originaran način neovisno o tome je li isplaćena utvrđena naknada i jesu li sudionici postupka arondacije izvršili svoje obveze temeljem tog rješenja.