c S
Izbor dana

Pravo negativne služnosti

21.02.2013 07:30 Tužitelji su ovlašteni zahtijevati zatvaranje prozora na zidu kuće tuženika samo u slučaju da su zabranili tuženiku otvaranje tog prozora i da se tuženik pokorio takvoj zabrani (negativna služnost).