c S
Izbor dana

Skrbnički račun

26.02.2013 07:30 Sukladno Pravilima i Uputi Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. koji se primjenjuju od 27.07.2009. godine, skrbnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem skrbnik na temelju odgovarajućeg pravnog posla vodi pozicije vrijednosnih papira u ime i za račun treće osobe.