c S
Izbor dana

Korištenje zajedničkih dijelova zgrade

28.02.2013 07:30 Vlasnici poslovnog prostora pripada pravo i na korištenje tavana obzirom da se poslovni prostor smatra samostalnom prostorijom, a odredbom čl. 67. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano je da vlasništvo posebnog dijela može biti uspostavljeno glede dijela suvlasničke nekretnine koji čini samostalnu uporabnu cjelinu prikladnu za samostalno izvršavanje suvlasnikovih ovlasti kao što je stan ili druga samostalna prostorija.