c S
Izbor dana

Zaštićena najamnina

26.06.2013 07:30 Tužena nema pravo na zaštićenu najamninu ako ima u vlasništvu useljivu kuću, s time da nije od odlučnog značaja veličina ili neka druga karakteristika takve kuće, pa tako niti udaljenost predmetne kuće od sredstava javnog prijevoza.