c S
Izbor dana

Obračun poreza na mirovinu

05.07.2013 07:30 Oporezivi primici ostvareni u inozemstvu (izravno ili neizravno) u stranoj valuti preračunavaju se u kunsku vrijednost prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan primitka.