c S
Izbor dana

Odgovornost imatelja motornih vozila

19.08.2013 07:30 Ako je osiguravajuće društvo isplatilo naknadu štete oštećenoj koja je pretrpjela štetu kao treća osoba, tada tužitelj ima pravo regresa od tuženika kao imatelja motornog vozila u roku od pet godina.