c S
Izbor dana

Osporavanje ispravnosti mjernog uređaja

05.02.2014 07:30 Postojanje atesta za upotrijebljeni mjerni uređaj okrivljenik može i mora raspraviti na mjestu kontrole, jer se atest nalazi uz mjerni uređaj, a to može zatražiti i od suca prvostupanjskog suda, jer se u protivnom mora uzeti da je mjerni uređaj pravilno atestiran.