c S
Izbor dana

Promjena katastarskog upisa

05.03.2014 07:30 Promjene nositelja prava na zemljištu u katastru provode se na temelju promjena upisa u zemljišnim knjigama, stoga ako tužiteljica smatra da je ostala vlasnik drugog objekta na istom zemljištu, mora prethodno provesti upis toga vlasništva u zemljišnim knjigama, a zatim tražiti njegov upis u katastar.