c S
Izbor dana

Utvrđivanje građevne čestice

07.03.2014 07:30 Građevna čestica zgrade ne utvrđuje se u svim slučajevima kad je doneseno (i postalo pravomoćno) rješenje o izvedenom stanju, nego samo u slučajevima u kojima stranka to zatraži, a po službenoj dužnosti, sukladno odredbi članka 42. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) ako je to nužno radi zaštite javnog interesa.