c S
Izbor dana

Kontrola financijskog poslovanja

11.03.2014 07:30 Ako pozajmica između dva pravna subjekta nije realizirana faktično već je samo iskazana u dokumentaciji bez stvarnog transfera novca, porezno tijelo pravilno je obračunalo na taj iznos porez na dodanu vrijednost jer nije bilo osnove za odbitak pretporeza.