c S
Izbor dana

Raspored na radno mjesto

11.06.2014 07:30 Obzirom da tužitelj nesporno ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto na koje je raspoređen, tim rasporedom nije povrijeđen zakon na njegovu štetu.