c S
Izbor dana

Izdavanje računa u vrijeme elementarne nepogode

13.06.2014 07:30 Tijekom trajanja elementarne nepogode poduzetnici izdaju račune putem uvezane knjige računa kako je to predviđeno za male obveznike fiskalizacije. S obzirom na nastup više sile uzrokovane elementarnom nepogodom na navedene poduzetnike neće se primjenjivati zakonske odredbe o obvezi naknadne dostave računa.